IT-33 (Camouflage)
Beschrijving:
De IT-33 active camouflage system. Oftewel een camouflage systeem die er voor kan zorgen dat een solaat 90% onzichtbaar kan worden.