EMP Granaat (V5)
Beschrijving:
V5 geeft een elektromagnetische golf vrij, die tot een kortsluiting leidt. Deze kortsluiting is maar van korte duur maar zorgt er wel voor dat alle voertuigen en elektronische apparaten in de nabijgelegen omgeving onbruikbaar worden.